Industrikonsult i Åmål, är ett mångsidigt företag. Det är beläget i Åmål som ligger i Dalsland

Målet för företaget är att:

  • Kunna erbjuda industrier alkalisk rengöringslösningar. Idag den 4:e generationens industritvättmaskiner.
  • Kunna erbjuda en utökning av tillbehör, reservdelar och kringutrustningar.
  • Kunna erbjuda kemin ihop med industritvättmaskiner, och på så sätt ett totalkoncept.
  • Kunna ge kunder förebyggande underhåll och service på befintliga industritvättar eller anläggningar.
  • Kunna erbjuda uppgraderingskitt till befintliga industritvättar eller anläggningar.

Utöver detta kommer företaget att kunna ge tjänster inom:

  • Design
  • Produktutveckling
  • Företagsutveckling
  • Produktionsutveckling
  • Utvecklingsarbete mellan leden design/produkt-produktion-marknadsföring